Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Deadline-ul pentru trimiterea rezumatelor a fost extins pana la data de 15 octombrie, ora 23:59!

Rezumatele din cadrul Conferinței vor fi publicate într-un volum dedicat pe site-ul revistaginecologia.ro 

Sunt încurajate review-urile de literatura bazate pe studii de protocoale.
Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

 • maxim 250 cuvinte;
 • redactat în limba română și în limba engleză;
 • fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
 • redactare cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă: 

 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; acesta (titlul, inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 250 de caractere;
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
 • în cazul prezentărilor film video, rezumatul constă în scurtă prezentare;
 • nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 15.10.2020, ora 23:59!