Distins cadru didactic, bun diagnostician, operator de înalt nivel tehnic şi om de ştiinţã, prof. univ. dr. doc. Vasile Dobrovici se înscrie printre personalitãţile de excepţie ale medicinei ieşene.

S-a nãscut în urmã cu un secol, la 29 decembrie 1904, în comuna Godineşti, azi Vultureni, judeţul Bacãu. Dupã absolvirea şcolii primare în satul natal, a urmat studiile secundare la Liceul militar Mãnãstirea Dealu din Tîrgovişte. Apoi a venit la Iaşi, unde a frecventat cursurile Facultãţii de Medicinã, pe care a absolvit-o în 1931.

Format în şcoala chirurgicalã a prof. dr. Ion Tãnãsescu, s-a consacrat obstetricii şi ginecologiei, sub îndrumarea prof. dr. Eugen Aburel, lucrînd neîntrerupt peste patru decenii la Spitalul Maternitatea din Iaşi.

A parcurs întreaga ierarhie spitaliceascã, pînã la cea de medic primar. Pentru specializare în domeniu, a efectuat în anii 1937, 1938 şi 1939 studii la clinicile din Londra şi Edinburg. Este singurul român care a obținut titlul de Fellow al Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Diploma i-a fost înmânată de regina Angliei, Elisabeta a II-a, în 1946.

În 1945 a devenit conducãtorul Clinicii I-a de Obstetricã şi Ginecologie, iar în 1947 a fost numit director al fostului Institut Gregorian, cunoscut sub numele de Maternitatea Cuza Vodă Iași.

Vasile Dobrovici a fost un mare practician, care a abordat toate tehnicile operatorii. În chirurgia tulburãrilor de staticã pelvianã era, practic, inegalabil. A adus contribuţii de seamã în perfectarea şi folosirea analgeziei la naştere şi a anesteziei locale în intervenţiile chirurgicale.

Concomitent cu activitatea clinicã şi chirurgicalã, Vasile Dobrovici s-a remarcat ca un valoros cadru didactic universitar. De-a lungul anilor, a instruit peste 40 de serii de studenţi. În sprijinul procesului didactic, a redactat şi tipãrit o serie de cursuri, printre care se remarcã Elemente de practicã obstetricalã, lucrare apãrutã în trei ediţii succesive.

Avînd cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice în domeniu, prof. dr. Vasile Dobrovici a desfãşurat o activitate ştiinţificã valoroasã, concretizatã în numeroase lucrãri publicate în ţarã şi peste hotare. Printre temele de cercetare s-au numãrat studiile privind problema disgravidiilor, a avortului spontan repetat, a sterilitãţii, a naşterii premature, a anesteziei la operaţii cezariene şi altele.

Profesorul Profesorilor Vasile Dobrovici a încetat din viaţã la 19 decembrie 1989 şi a fost înhumat la cimitirul Eternitatea din Iaşi, în ziua în care Dictatorul Ceașescu fugea cu elicopterul din București.